Chia sẻ về thủ tục biquyetchung.com thay đổi sau khi công bố mỹ phẩm

Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm có giá trị 05 năm kể từ ngày cấp. Trong thời hạn 5 năm còn hiệu lực, Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường phải có văn bản đề nghị bổ sung hoặc thực hiện việc công bố mới khi có những nội dung thay đổi trên Phiếu công bố đã cấp.

CÔNG TY CHÚNG TÔI gửi Quý khách hàng nội dung tư vấn liên quan đến thủ tục thay đổi sau khi công bố sản phẩm mỹ phẩm như sau:

Tham khảo: công bố sản phẩm

  1. Thẩm quyền:Cục quản lý dược – Bộ Y tế
  2. Phân loại nội dung thay đổi:
Stt Nội dung thay đổi Thủ tục
1. Thay đổi tên nhãn hàng  CÔNG BỐ MỚI
2. Thay đổi tên sản phẩm
3. Thay đổi danh sách các dạng hoặc màu trong sản phẩm dạng set hoặc nhóm màu, bảng màu
4. Thay đổi dạng sản phẩm
5. Thay đổi dạng trình bày sản phẩm
6. Thay đổi mục đích sử dụng
7. Thay đổi tên và/hoặc địa chỉ Nhà sản xuất
8. Thay đổi tên và/hoặc địa chỉ Đơn vị đóng gói
9. Thay đổi thành phần công thức
10. Thay đổi Thông tin Công ty nhập khẩu mới
11. Thay đổi Tên của Công ty nhập khẩu nhưng không thay đổi số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh CÔNG VĂN BỔ SUNG
12. Thay đổi Địa chỉ trụ sở chính của Công ty nhập khẩu
13. Thay đổi Người đại diện của Công ty nhập khẩu

2.1./ Trường hợp công bố mới:

Trường hợp thay đổi những thông tin từ mục 1 đến mục 10 nói trên, Tổ chức cá nhân phải tiến hành việc công bố mới cho sản phẩm mỹ phẩm đã được cấp. Hồ sơ thủ tục vẫn được tiến hành theo danh mục hồ sơ và quy trình công bố trước đó đã được cấp.

Lưu ý: Những giấy tờ, tài liệu không chứa nội dung thay đổi và vẫn còn hiệu lực thì vẫn tiếp tục được sử dụng cho những lần công bố mới.

2.2./ Trường hợp làm công văn bổ sung:

2.2.1. Danh mục hồ sơ đầy đủ:

– Công văn xin thay đổi trên Phiếu công bố

– Tài liệu dùng để đăng ký trước đó

– Tài liệu mới đã thay đổi

– Danh sách sản phẩm đã công bố

– Bản sao các Phiếu công bố mỹ phẩm đã được cấp

2.2.2. Thời gian thực hiện của CÔNG TY CHÚNG TÔI: 10 – 15 ngày làm việc

Xem thêm: kiểm nghiệm sản phẩm

  1. Căn cứ pháp lý:
  • Thông tư 06/2011/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm ngày 25 tháng 01 năm 2011
  • Thông tư 06/2011/TT-BYT quy định về quản lý mỹ phẩm;
  • Công văn số 1609/QLD-MP Hướng dẫn phân loại mỹ phẩm, công bố tính năng mỹ phẩm;
  • Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg ngày 10 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hoá xuất khẩu và nhập khẩu;
  • Hiệp định về hệ thống hòa hợp ASEAN trong quản lý Mỹ phẩm;
  • Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định về ghi nhãn hàng hoá.

Trên đây là những nội dung tư vấn sơ bộ của CÔNG TY CHÚNG TÔI. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc nào vui lòng liên hệ CÔNG TY CHÚNG TÔI để được hỗ trợ chi tiết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *